Chrzest jest indywidualną decyzją każdego człowieka. Pismo Święte i Pan Jezus powiedział w Ewangelii Marka: „I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.” Chrzest, który praktykujemy jest chrztem wodnym przez pełne zanurzenie. Chrzczone są tylko osoby świadome tej decyzji, które najpierw uwierzyły, a następnie postanowiły swoją wiarę przypieczętować decyzją o chrzcie. W Piśmie Świętym nie ma żadnego przykładu by chrzczone były niemowlęta lub małe dzieci. Nie chrzcimy dzieci ponieważ biblijny chrzest wymaga najpierw uwierzenia w Jezusa Chrystusa.