Kim jesteśmy?

Historia Kanaanu sięga 2002 roku, kiedy to w sercu naszego pastora Sławomira Jagieły i jego żony Krystyny zrodziło się pragnienie by imię Jezusa Chrystusa stało się powszechnie znane w Oleśnie. Był to czas, kiedy w gronie kilku osób odbywały się spotkania w domach, ale oczekiwanie Bożego działania było znacznie większe. Kolejne lata i różne działania ewangelizacyjne, oraz inicjatywy prospołeczne przyniosły efekt w postaci formalnego utworzenia już nie tylko punktu misyjnego, ale Kościoła Zielonoświątkowego w Oleśnie.

Pasja dla Chrystusa i do głoszenia Ewangelii jest niezmiennym elementem służby naszego pastorstwa.