W oparciu o Prawdę Bożego Słowa, czyli Pismo Święte wierzymy, że Bóg chce uzdrawiać, bez względu na chorobę. Wierzymy, że On jest dobrym Ojcem. Dobry ojciec nie daje chorób ale pragnie zdrowia swoich dzieci. Dobry Bóg poświecił swoje życie z miłości do człowieka. Ta prawda jest ciagle aktualna i możemy doświadczać skutków tej ofiary w postaci wielu uzdrowień z chorób zwykłych, ale rownież tych po ludzku beznadziejnych – nieuleczalnych. Widzieliśmy uzdrowienia z nowotworów, stwardnienia rozsianego, chronicznych rób wrodzonych i nabytych w wyniku wypadków. Cokolwiek Ci dolega wiedz, że w Jezusie Chrystusie jest wolność, uzdrowienie i zbawienie, On jest zainteresowany zdrowiem naszej duszy, ducha i ciała.

„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” – list do Hebrajczyków 13,8

Chcemy nieść tę nadzieję jeszcze dalej i wskazywać, że jest w Oleśnie miejsce gdzie możesz doświadczyć realnego Boga!

Doświadczyłeś uzdrowienia?
Prześlij swoją historię!

Przekazane dane kontaktowe zostaną użyte tylko do kontaktu i nie będą używane w innych celach oraz udostępniane innym podmiotom.

  • W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych osób fizycznych, informuję, że dane osobowe przetwarzane na niniejszej stronie internetowej są prawnie chronione:Administratorem danych jest Pastor zboru: Kościół Zielonoświątkowy zbór KANAAN w Oleśnie z siedzibą w 46-300 Olesno, ul. B. Prusa 12/1.
  • Dane przetwarzane są w celu informowania o działalności związanej z wydarzeniami w ramach działalności statutowej zgodnej z Prawem Wewnętrznym Kościoła Zielonoświątkowego w RP oraz Regulaminem Ochrony Danych Osobowych obowiązujących w Kościele Zielonoświątkowym z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 68/70.
  • W ramach obowiązującego Regulaminu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
  • Masz prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora.
  • Masz prawo do wniesienia skargi do Komisji Ochrony Danych Osobowych której Przewodniczący pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych.
  • Wskazane dane nie są profilowane, nie są przekazywane innym podmiotom lub administratorom bez zgody osoby której dotyczą.Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wskazanego celu lub przez okres jednego roku, licząc od początku roku następującego po dacie wyrażenia zgody(w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy).

Każdej niedzieli modlimy się o chorych, o różne sytuacje.
Jeśli doświadczyłeś uzdrowienia to napisz do nas i opis swoją historię byśmy mogli się zainspirować!

Przyjdź i doświadcz uzdrowienia!
Terminy kolejnych nabożeństw z uzdrowieniem znajdziesz w TERMINARZU.