Earl Shorrocks - 2022-06-12

5 Koron

Życie „Szczęśliwy człowiek, który przechodzi przez próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec życia, który Bóg obiecał tym, którzy Go kochają.” ‭‭Jakub‬ ‭1:12‬ ‭SNP‬‬ https://bible.com/bible/2095/jas.1.12.SNP „W żadnym razie! W jaki sposób my, którzy umarliśmy dla grzechu, mamy nadal w nim żyć? wiedząc, że nasz stary człowiek został razem z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało zniszczone i abyśmy już dłużej nie byli zniewoleni przez grzech.” ‭‭Rzymian‬ ‭6:2, 6‬ ‭SNP‬‬ https://bible.com/bible/2095/rom.6.2-6.SNP Niezniszczalna - incorruptable „Czy nie wiecie, że biegacze na stadionie wprawdzie wszyscy biegną, ale tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście ją zdobyli. Każdy zawodnik odmawia sobie wszystkiego, tamci wprawdzie, aby zdobyć zniszczalny wieniec, my zaś niezniszczalny.” ‭‭1 Koryntian‬ ‭9:24-25‬ ‭SNP‬‬ https://bible.com/bible/2095/1co.9.24-25.SNP Radość „My zaś, bracia, odłączeni od was na chwilę — nie sercem oczywiście, ale odległością — tym bardziej, usilnie, staraliśmy się was zobaczyć. Pragnęliśmy przyjść do was, zwłaszcza ja, Paweł, raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Bo kto, jeśli nie wy, jest naszą nadzieją, radością i wieńcem chluby przed naszym Panem Jezusem, gdy już się pojawi? Tak! Wy jesteście naszą chwałą i radością.” ‭‭1 Tesaloniczan‬ ‭2:17-20‬ ‭SNP‬‬ https://bible.com/bible/2095/1th.2.17-20.SNP „Dlatego, bracia, moi ukochani, moja tęsknoto, radości i korono, tak właśnie trwajcie w Panu, ukochani.” ‭‭Filipian‬ ‭4:1‬ ‭SNP‬‬ https://bible.com/bible/2095/php.4.1.SNP Chwała - Glory „Paście stado Boże, powierzone wam w opiekę, nie z przymusu, lecz chętnie, po Bożemu. Nie dla brudnego zysku, lecz z oddaniem. Nie jak ciemięzcy poddanych, lecz jako wzór dla stada. A gdy się ukaże Arcypasterz, otrzymacie wiecznie świeży wieniec chwały.” ‭‭1 Piotra‬ ‭5:2-4‬ ‭SNP‬‬ https://bible.com/bible/2095/1pe.5.2-4.SNP Prawość - „Toczyłem piękny bój. Bieg ukończyłem. Wiarę — zachowałem. Teraz czeka na mnie wieniec sprawiedliwości, który w tym Dniu da mi Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie — da go wszystkim, którzy z utęsknieniem oczekują Jego przyjścia.” ‭‭2 Tymoteusza‬ ‭4:7-8‬ ‭SNP‬‬ https://bible.com/bible/2095/2ti.4.7-8.SNP Mamy widownie „Daję wam nowe przykazanie: Kochajcie się wzajemnie; kochajcie jedni drugich tak, jak Ja was ukochałem. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością.” ‭‭Jana‬ ‭13:34-35‬ ‭SNP‬‬ https://bible.com/bible/2095/jhn.13.34-35.SNP Świadectwa „Następnie Jezus zwrócił się do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje Mnie.” ‭‭Mateusza‬ ‭16:24‬ ‭SNP‬‬ https://bible.com/bible/2095/mat.16.24.SNP Tron Bema „Natomiast, czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, drogich kamieni, z drewna, siana czy słomy, to się okaże w tym Dniu. Każde dzieło przejdzie próbę ognia i w ten sposób wyjdzie na jaw jego wartość. Jeśli czyjeś dzieło, wzniesione na tym fundamencie, przetrwa, ten otrzyma nagrodę. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie stratę, choć sam będzie zbawiony, tak jednak, jakby został ocalony z ognia.” ‭‭1 Koryntian‬ ‭3:12-15‬ ‭SNP‬‬ https://bible.com/bible/2095/1co.3.12-15.SNP „A Temu, który ma moc ustrzec was od upadku i postawić wobec swojej chwały nieskazitelnych i pełnych wielkiej radości,” ‭‭Judy‬ ‭1:24‬ ‭SNP‬‬ https://bible.com/bible/2095/jud.1.24.SNP „PAN, twój Bóg, przebywa u ciebie, Waleczny, On wybawi! Uniesie się nad tobą radością, uciszy cię w swojej miłości, rozraduje się nad tobą przy pieśni,” ‭‭Sofoniasza‬ ‭3:17‬ ‭SNP‬‬ https://bible.com/bible/2095/zep.3.17.SNP „padało przed Nim dwudziestu czterech starszych. Oddawali oni pokłon Żyjącemu na wieki wieków i składali swoje wieńce przed tronem, wyznając: Godny jesteś, nasz Panie i Boże, przyjąć chwałę, cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, dzięki Twej woli powstało i zostało stworzone.” ‭‭Objawienie‬ ‭4:10-11‬ ‭SNP‬‬ https://bible.com/bible/2095/rev.4.11.SNP

Kazania z roku: "2022"

Więcej z roku "2022"

Powered by Series Engine